bg
" Everything we are, is in everything we do."
See More

Services

PRENECO เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ ที่ให้บริการด้านการโฆษณาบนสื่อดิจิตอลอย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจของท่านโลดแล่นบนโลกออนไลน์อย่างงดงาม เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ความเจริญเติบโตของท่านคือความสำเร็จของเรา”

Idea

ไอเดียคือแกนหลักทางความคิดสำหรับงานทุกชิ้นที่เราบรรจงสรรค์สร้างให้กับท่าน โดยผลงานทุกชิ้นนั้นได้เริ่มต้นจากกระบวนการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล จากนั้นจึงผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และตกผลึกกลายเป็นไอเดียหลักที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานคุณภาพของท่านที่มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจให้แก่ท่านได้อย่างดีเยี่ยม

Analysis

เพราะการรับรู้เสียงตอบรับจากผู้บริโภค คือ หัวใจสำคัญของความสำเร็จของคุณ เรา จึงให้ความสำคัญต่อการคิดค้นและพัฒนาบริการเพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ ภาพลักษณ์ขององค์กรจากโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และยังช่วยให้คุณสามารถรับรู้ และตอบสนองต่อเสียงตอบรับของผู้บริโภคบนโลกอินเตอร์เน็ต ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันเหตุการณ์

Planning

การวางแผนสื่อเป็นการผสมผสานระหว่างไอเดียสร้างสรรค์กับการวิเคราะห์ทางการตลาดอย่างลงตัว เพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการทำให้แคมเปญของท่านสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ธุรกิจของท่านเพื่อให้ทราบถึงปัญหาทางการตลาด และคัดเลือกสื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างครบถ้วน

vision

เป็นผู้นำด้านสื่อดิจิตอลที่สร้างสรรค์โดยเทคโนโลยีล้ำสมัย ผสมผสานกับการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจทุกขนาดก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอล

mission

สร้างสรรค์สื่อดิจิตอลที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านรูปลักษณ์และการใช้งาน รวมทั้งผลักดันด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสู่โลกดิจิตอลให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Core Value

responsibility

รับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาและหน้าที่อย่างครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจให้ก้าวทันสู่สังคมดิจิตอลที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

Integrity

ซื่อสัตย์ และจริงใจ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถวัดผลได้ รวมทั้งคัดสรรสื่อและกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจทุกประเภทบนโลกออนไลน์

discipline

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับความมีระเบียบวินัย เพื่อก่อร่างผลงานทุกชิ้นอย่างประณีต และพิถีพิถัน อีกทั้งมุ่งใช้ศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลงานระดับคุณภาพ

Products

PRENECO สร้างสรรค์ผลงานดิจิตอลทุกชิ้นด้วยความประณีต ผสมผสานด้วยแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อถ่ายทอดให้ธุรกิจของท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนโลกออนไลน์ และขับเคลื่อนให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องของท่านการบนโลกออนไลน์

Website

•Web design •Mobile app

SEM

Search Engine Marketing

SMO

Social Media Optimization

SMS

Short Message Service

Email Marketing

Email Direct Marketing

Video Marketing

•VDO Present •VDO Streaming

E-payment

•EDC •paysbuy •Gateway •GHL

Loyalty System

•Loyalty Program •USSD

Research and Analysis

•Research •Analysis

TEAM

team
Account Executive Manager

เวลาทุกวินาทีคือต้นทุนทางธุรกิจ ซึ่งการมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญนั้นจะช่วยชี้ช่องทางลัดเพื่อการพัฒนาและความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน พรีนีโค จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณด้วยความมีมาตรฐานและมีเครื่องมือที่ครบครันพร้อมสำหรับการตลาดยุคใหม่ในสื่อ Digital Online เรามั่นใจและพร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับท่านสู่ยุค AEC

team
Google Adwords

Possible กับ Impossible คือ ความเป็นไปได้ และความเป็นไปไม่ได้ คำสองคำนี้ต่างกันที่ตัว I กับ M ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วคือ I’m มาจากคำว่า ตัวเรา หมายความว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้อยู่ที่ตัวเรา” เพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ แต่เกิดจากการกระทำที่อาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างที่ พรีนีโค มอบให้กับคุณ

team
Analytic

“One of our services is a strategic online media planning for your achievement project.” ตอบโจทย์ทุกสื่อโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกความสำเร็จของโครงการ เพราะเราไม่ใช่แค่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณปรากฏอยู่ในตลาด แต่เราเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จในโลกของการแข่งขัน เพื่อตอบโจทย์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

company profile

เมื่อปี พ.ศ.2546 บริษัท PRENECO ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะ Digital Media Advertising Agency ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์และการโฆษณาบนสื่อดิจิตอลแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของท่านอย่างเป็นเลิศ โดยมีการบริหารจัดการจากทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Media Online โดยตรง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ อาทิ การทำ Website, SEO, Google Adwords และ E-mail Direct Marketing รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆอีกมาก ทางบริษัทฯจึงมั่นใจในคุณภาพของผลงานทุกชิ้น และมั่นใจในศักยภาพทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการท่านโดยได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราเชื่อมั่นว่า “การเจริญเติบโตทางธุรกิจของท่าน คือความสำเร็จของเรา”

portfolio

Preneco ให้บริการทางด้านโฆษณาบนสื่อดิจิตอลและการตลาดออนไลน์แก่ธุรกิจทุกขนาดทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการผลิตผลงานทุกชิ้นอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่ธุรกิจของท่านบนโลกออนไลน์

ranjaeleng

trendyhome

landyhome

ts2000

nso

hi-comcorp

bkptransformer

tiewroblokcenter

ibank

acsfriend

ensogo

tgo

Contact Us

ที่อยู่บริษัท 52/1 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

: 02-933-0588
     Fax : 02-514-0560